JURÁŇOVÁ, Barbora. Návrh protipovodňové ochrany města Prostějov [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28970. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Hana Uhmannová.
Uložit do Citace PRO