KOPEČNÁ, Monika. Stanovení minimální protiproudní vzdálenosti hladinoměrného snímače od ostrohranného přelivu s výřezem ve tvaru V [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28977. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Michal Žoužela.
Uložit do Citace PRO