NEHUDEK, Adam. Návrh tvaru usměrňovací komory rozstřikovacího uzávěru [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28981. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jan Šulc.
Uložit do Citace PRO