MICHALOVÁ, Lucie. Řízení vybrané vodohospodářské soustavy pomocí optimalizačního modelu [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28982. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Pavel Menšík.
Uložit do Citace PRO