SCHRIMPELOVÁ, Kateřina. Formy fosforu v říčních sedimentech [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28990. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Jitka Malá.
Uložit do Citace PRO