PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, Miroslava. Kompostování čistírenských kalů malých producentů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/28997. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Michal Kriška-Dunajský.
Uložit do Citace PRO