ŠUMICHRASTOVÁ, Mária. Využívání dešťových vod v objektu bytového domu [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29000. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Helena Wierzbická.
Uložit do Citace PRO