VOTRUBCOVÁ, Veronika. Optimalizace zdrojů financování pro rozvoj stavební firmy [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29020. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Marta Hroníková.
Uložit do Citace PRO