DVOŘÁKOVÁ, Martina. Posouzení finančního zdraví stavebního podniku [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29026. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jitka Chovancová.

Uložit do Citace PRO