CHALABALA, Martin. Návrh zařízení staveniště [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29033. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Nováková.
Uložit do Citace PRO