MAZAL, David. Některá specifika komunikace ve veřejné správě [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29037. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Dana Linkeschová.
Uložit do Citace PRO