TALAŠ, Libor. Využití účetních výkazů k posouzení vývoje stavebního podniku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29057. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Eva Vítková.
Uložit do Citace PRO