HADAČOVÁ, Jana. Zdravotně technické a plynovodní instalace v azylovém domě [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29075. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jakub Vrána.

Uložit do Citace PRO