ŠKOPÍK, Michal. Výstavba obchodního domu v Mladé Boleslavi - řešení hrubé spodní stavby [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29092. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Michal Novotný.
Uložit do Citace PRO