HOFEREK, Martin. Hrubá vrchní stavba bytového domu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29095. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.
Uložit do Citace PRO