MIČA, Jaroslav. Přístavba a nástavba kina Máj v Uherském Brodě, stavebně technologická etapa hrubé vrchní stavby [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29100. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jiří Šlanhof.
Uložit do Citace PRO