DAVID, Jan. Diagnostický průzkum objektu rodinného domu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29103. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Pavel Schmid.
Uložit do Citace PRO