ŠKROBÁNKOVÁ, Zuzana. Možnosti využití ultrazvukové impulsní metody ve stavební praxi [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29107. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Jaromír Láník.

Uložit do Citace PRO