KUŘE, Václav. Vliv dávkování ocelových vláken na úbytek konzistence čerstvého betonu a pevnost v tlaku ztvrdlého betonu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29108. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Tomáš Vymazal.
Uložit do Citace PRO