HORÁKOVÁ, Petra. Minipivovar Vysočina - technologická etapa zakládání [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29113. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Laura Vlčková.

Uložit do Citace PRO