PROCHÁZKA, Václav. Bytový dům Rakovník, technologická etapa zastřešení [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29121. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Laura Vlčková.

Uložit do Citace PRO