ZÁLESKÝ, Martin. Bytový soubor Nová Dukla, technologická etapa spodní stavba [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29122. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jitka Laura Vlčková.
Uložit do Citace PRO