KOSTLÁNOVÁ, Jana. Studium chování přírodních tepelně izolačních materiálů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29149. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Zach.

Uložit do Citace PRO