KADLECOVÁ, Michaela. Polyfunkční dům [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29152. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Josef Sátora.
Uložit do Citace PRO