SVOBODOVÁ, Markéta. Charakteristika cihlářských zemin používaných pro výrobu tepelně izolačních tvarovek typu THERM [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29157. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Radomír Sokolář.

Uložit do Citace PRO