DOBROVOLNÝ, Petr. Možnosti redukce emisí CO2 produkovaných při výrobě portlandských cementů [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29158. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Karel Dvořák.
Uložit do Citace PRO