ROHREROVÁ, Aneta. Jízdárna Lipůvka [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29160. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jiří Myslín.

Uložit do Citace PRO