LIBIGER, Martin. Železniční most přes místní potok [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29175. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Radim Nečas.
Uložit do Citace PRO