STLOUKAL, Radim. Předpjatý most v obci Velké Pavlovice [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29178. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Koláček.
Uložit do Citace PRO