BENDA, Lukáš. Administrativní budova v Brně [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29187. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Rostislav Jeneš.
Uložit do Citace PRO