JEŽEK, Rostislav. Železobetonová skeletová konstrukce [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29188. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Pavel Šulák.
Uložit do Citace PRO