LAVICKÝ, Pavel. Rodinný dům [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29215. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Věra Maceková.

Uložit do Citace PRO