SRPEK, Stanislav. Rodinn dm s kancel­ [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29230. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. stav pozemn­ho stavitelstv­. Vedoucí práce Tomáš Petříček.

Uložit do Citace PRO