HONZÁREK, Pavel. Vila Petra v Humpolci [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29236. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Dagmar Donaťáková.
Uložit do Citace PRO