OBRÁTIL, Pavel. Rodinný dům v Sobáčově [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29244. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jana Krupicová.

Uložit do Citace PRO