SVOBODA, Tomáš. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29250. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ondřej Fuciman.
Uložit do Citace PRO