ZÁVACKÝ, Martin. Trvalé zabezpečenie zárezu svahu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29259. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Jan Masopust.
Uložit do Citace PRO