GULÁŠ, Tomáš. Pohonné jednotky automobilů BMW [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2926. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO