MORAVČÍK, Martin. Zakládání v oblasti Velkých Bílovic [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29260. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Helena Brdečková.
Uložit do Citace PRO