ELBL, Jiří. Rodinný dům [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29275. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce David Bečkovský.

Uložit do Citace PRO