VAVŘÍNOVÁ, Eva. Víceúrovňový rodinný dům [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29288. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jitka Balíková.
Uložit do Citace PRO