ZÁMEČNÍKOVÁ, Petra. Návrh optimální právní formy podnikání z pohledu daně z příjmu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2930. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michal Polák.
Uložit do Citace PRO