KROPÁČEK, Bořivoj. Rodinný dům s projekční kanceláří [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29300. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce František Vajkay.
Uložit do Citace PRO