MIKULKA, Petr. Novostavba rodinného domu, Kudlov [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29309. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Radim Kolář.
Uložit do Citace PRO