JANKŮ, Ondřej. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29313. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lukáš Daněk.
Uložit do Citace PRO