OKŘINOVÁ, Petra. Rodinný dům pro singles [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29315. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Josef Remeš.

Uložit do Citace PRO