ANNOVÁ, Denisa. Bytový dům Brno - Sadová [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29321. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Naděžda Menšíková.
Uložit do Citace PRO