KRAHULCOVÁ, Šárka. Rodinný dům v Těšeticích [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29327. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jan Müller.
Uložit do Citace PRO