DRÁPALOVÁ, Petra. Rodinný dům v Jiříkovicích [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29330. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Pavel Mazánek.
Uložit do Citace PRO