WOLF, Michal. Rodinný dům - Svatý Kopeček [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29351. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Monika Manychová.
Uložit do Citace PRO